Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

07 Commissie Internationale Zaken

dinsdag 14 juni 2022

15:30 - 17:00
Voorzitter
drs. H.Th.M. Pieper
Toelichting

CONCEPT AGENDA voor de vergadering van CINTER te houden op:
dinsdag 14 juni 2022, Digitaal-ZOOM, aanvang 15.30 uur.
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 836 2005 1303
Passcode: 81966442

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mondelinge mededelingen - 15:30
 2. 2

  Mondeling toelichting met presentatie over het doel en de voortgang van het partnerschap door Jan van der Molen (informerend)
  - Vraag aan CINTER: Welke tips kunnen eventueel worden meegeven voor de presentatie in de SG BD?

 3. 3

  Toelichting door Piebe Hoeksma (Adviseur internationale samenwerking DWA)
  Gevraagd besluit:
  o In te stemmen met de Visie DWA 2030 en het voorgestelde vervolgtraject.
  o Te besluiten of de CINTER de visie DWA 2030 ter informatie naar de Ledenvergadering stuurt

 4. 4

  Toelichting door Emilie Sturm (Programmamanager Blue Deal)


  Gevraagd besluit:
  o Kennis te nemen van het definitieve Raamwerk Blue Deal 2e fase en de wijzigingen ten opzichte van
      het Raamwerk Blue Deal 1e fase
  o Op basis van het Raamwerk 2e fase te besluiten dat alle waterschappen de deelname aan de Blue
      Deal voortzetten in de 2e fase volgens het nieuwe Raamwerk
  o Te besluiten of de CINTER het Raamwerk 2e fase ter informatie naar de Ledenvergadering stuurt
  o In te stemmen met het voorstel voor de wijze waarop de waterschappen worden betrokken

 5. 5

  Toelichting door Bert van Boggelen (directeur NWB Fonds)
  Bespreekpunt:
  o Kennis te nemen van de nieuwe Koers van het NWB Fonds en het KIWI programma.

 6. 6

  Presentatie door Ellen Minkman, TU Delft, over bevindingen onderzoek.
  Door Brenda Vermeeren (Erasmus Rotterdam) en Ellen Minkman (TU Delft) is onderzoek onder waterschappen en drinkwaterbedrijven gedaan naar het leren van internationale activiteiten. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd waarna er gelegenheid is om inhoudelijke vragen te stellen over het onderzoek. Tijdens de WINTER van 3 juni is hetzelfde onderzoek gepresenteerd waarna er uitgebreid over dit onderwerp is gesproken. Over de uitkomsten van dit gesprek wordt kort teruggekoppeld.
  Bespreekpunt:
  o Kennis te nemen van de lessen ten aanzien van ‘Leren van internationale activiteiten in de watersector’.

 7. 7

  7.1. Annotatie ten behoeve van CINTER 14 juni (bijlage CINTER 22-13).
  7.2. Toelichting t.a.v. verslag CINTER 23 maart 2022

 8. 8
  Rondvraag - 16:55
 9. 9
  Afsluiting vergadering (17.00 uur) - 17:00