Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

08 Commissie Muskus- en Beverratten

donderdag 13 januari 2022

10:00 - 11:00
Locatie

Via ZOOM

Voorzitter
Jeroen Haan
Toelichting

AGENDA voor de vergadering van Uniecommissie Muskus- en Beverratten te houden op:
Donderdag 13 januari 2022 van 10:00 – 11:00 via Zoom.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening.
 2. 2

 3. 3

  Gevraagd besluit:
  1. De CMB stemt in met het Advies solidariteitsfinanciering muskusratten en legt dit ter besluitvor-ming voor aan de Ledenvergadering in juni 2022.
  2. De CMB stemt in met de Evaluatiecriteria solidariteitsfinanciering muskusratten en legt dit ter be-sluitvorming voor aan de Ledenvergadering in juni 2022.

 4. 4
  Rondvraag.
 5. 5
  Sluiting.