Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

01 Ledenvergadering

vrijdag 25 juni 2021

10:00
Locatie

Via ZOOM

Voorzitter
drs. R.A.M. van der Sande
Toelichting

AGENDA voor de vergadering van Ledenvergadering te houden op:
Vrijdag 25 juni 2021, aanvang 10:00 uur, Zoom
Zoom meeting ID: 864 5090 6939
Passcode: (deze wordt op 24 juni per mail verzonden door mpieron@uvw.nl)

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening.
 2. 2
  Actuele ontwikkelingen
 3. 2.1
  Stand van zaken inzet nieuw kabinet (mondeling).
 4. 2.2

 5. 2.3
  Overige actuele ontwikkelingen (mondeling).
 6. 3

  De LV wordt gevraagd te bespreken:
  1.  Welke thema’s van de LV lenen zich voor het goede gesprek?
  2.  Op welke manier de LV dit goede gesprek voeren? (qua vorm, deelnemers, frequentie)

 7. 4.A)
  Proces herbenoeming voorzitter Uniebestuur (bijlage LV 21-25; VERTROUWELIJK). Ter besluitvorming.
 8. 4.B)
  Proces opvolging bestuursleden Uniebestuur (bijlagen LV 21-26a t/m d; VERTROUWELIJK). Ter besluitvorming.
 9. 5

  Gevraagd besluit:
  1.     in te stemmen met het kader van de begroting 2022, bestaande uit een verhoging van de begroting 2021
          met 2,4% (1% contributiestijging en 1,4% inflatiecorrectie);
  2.     in te stemmen met het procesvoorstel om het budget voor de gezamenlijke campagne voor de
          waterschapsverkiezingen in 2023 in Q3 van 2021 vast te stellen.

 10. 6

  Gevraagd besluit:
  1.   Het verslag van de ledenvergadering op 09-04-2021 vast te stellen.

 11. 7
  Mededelingen (bijlagen LV 21-29 t/m 34. Ter kennisname).
 12. 7.1

 13. 7.2

 14. 7.4

 15. 7.5

 16. 8
  Rondvraag.
 17. 9
  Sluiting.